Услуги


Фирма „ЕЛИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД извършва инженерингова дейност в областта на ел. монтажа.


Ориентирана е в:
- Изграждане на ел. инсталации
- Монтаж на ел. инсталации
- Поддържане на ел. инсталации и ел. оборудване на обществени, промишлени и жилищни сгради.
- Изпитване на ел. инсталации и ел. оборудване на обществени, промишлени и жилищни сгради.

 

Фирма ни има богата история и трайно изградени традиции, фокусирани върху удовлетвореността на нашите клиенти.